Östra MX serie 30/9-2018

Funktionärer till seriecrossen

Funktionärer till seriecrossen den 30/9-2018
KL 07.30-17.00

  Det behövs både till flaggvakter och andra sysslor
 
Anmälan och info Roger S tel: 0703469883
Mejl:roger@nanolfsvillan.se
Snarast!

 
 
 

Arbetsdagar inför seriecrossen:
Torsdag    den 27/9 kl 17.00-
Lördagen den 29/9 kl 10.00-