Nyhetsbrevet!

Detta är FMS nyhetsbrev!

Om du anmäler dig här så får du fortlöpande information om vad som händer i klubben.

Arbetsdagar, tävlingar,Träningstider, träffar, m,m

Skulle du av någon anledning inte vilja vara kvar på nyhetslistan vänligen medela webmaster det så tar jag bort dig från listan!