Information

Förändringar samt information gällande från 2017


·        Medlemsavgift oförändrad tillsvidare

·        Träningskort 800 kr

·        Träningsavgift  120 kr

·        Lilla och mellanbanan 0 kr 

Medlem:
·        Som medlem är vi inte passiva utan vi har ett ansvar att söka information och  vara uppdaterade om ev förändringar,  nyheter, aktiviteter.
·        Medlem är givetvis ansvarig att kontaktuppgifter finns och är uppdaterade.
·        Som medlem stödjer vi efter bästa förmåga de aktiviteter som beslutat genomföras.


FMS har inte resurser att löpande nå ut till samtliga medlemmar via telefon eller brev under året. FMS informations kanaler är hemsidan, olika facebook grupper, nyhetsbrev, email,SMS via telefon, och årliga brev utskick.
·        Klubbens stora genomförda förbättringar och ökande aktiviteter inom cross, enduro, bil, kommunverksamhet och Mo gård Innebär en mer belastning på servering, underhåll och fungerande öppettider samt inte minst ökad skötsel av banor, område för bästa möjlighet till träning.

·        Alla medlemmar ska kartläggas under 2015  pga av brister i medlemsregistret. Vi måste få in grunddata om intresseområde, tel, e-mail osv så vi effektivare kan kommunicera. Det kommer även på hemsidan där det går bra att fylla i information eller ringer kansliet Tel 070-5502031 alternativt skickar e-mail till info@finspongsms.se

Ett axplock av aktiviteter och funktioner idag:

·        Tisdagar (Tisdagsgruppen) träffas och utför bla underhåll och har trevlig gemenskap.

·        Arbetsdagar utlyses efter behov under året men ligger oftast i samband med tävlingar.

·        Maskinsidan kräver förare, bevattning av crossbanan, tränare inom cross, enduro, allmän träning, olika utbildningar, träningsläger, kioskverksamhet...

·        Anläggningen kräver alltid en ansvariga som håller i öppningen annars ingen träning Oavsett vad som är öppet så ska alltid en ansvarig finnas

 Information om träningskort ( Krav för träningskort! )
·        Medlem i FMS
·        Öppningsansvarig vid två tillfällen under året.
·        Fylls i direkt på hemsidan eller ringer kansliet Tel 070-5502031 alternativt skickar e-mail till info@finspongsms.se.
·        Öppningsltillfällen anslås på hemsidan senast 1 Mars för hela året och ska vara ifylld senast sista Mars innevarande år (Först till kvarn gäller). Utan ansvarig stängd bana!
·        Ställer upp på klubbens utlysta arbetsdagar, fungerar som funktionär eller innehar annan funktion på klubbens tävlingar. Lista att anmäla sig till ligger på hemsidan altern ringer kansliet Tel 070-5502031 alternativt skickar e-mail till info@finspongsms.se

Rättighet som medlem och innehav av träningskort!
·        Rätt att utnyttja Cross-Enduro banan   gratis på de träningstider som är fastlagda.
·        Även dagträning på Tisdagar och Torsdagar (Måste givetvis förankras med övrig verksamhet) är möjlig  samt FMS Torsdagskvällar vilka är vikta för medlemmar.

Beslut om träningskort tas av styrelsen . Styrelsen kan givetvis delegera detta till respektive gren.