Bli medlem i FMS :

Man ansöker eklast om medlemskap via Idrott-onlines hemsida.

 Klicka på länken här så kommer du direkt dit och kan fylla i din medlemsansökan, betala in  medlemsavgiften och eventuelt träningskort  samtidigt så får du ditt medlemskort och träningskort hem i postlådan när pengarna kommit in på vårat konto. OBS! Glömm inte medela vem som är inbetalare.

Familj:
Familj som vill bli medlemmar måste fylla i en sida per familjemedlem och sedan skriva i medelandefältet vilka som tillhör familjen, detta för att vi skall kunna  koppla samman er familjevis i medlemsregistret.
Som familj räknas sammbo,make,fru och hemmaboende barn, på en och samma adress.

Junior:
Räknas man som till och med det år man fyller nitton.

 

OBSERVERA!

Fösta gången du betalar din medlemsavgift så skall inträdesavgiften betalas också.

 Således blir det som följer.

 

Familj   :     450:-

Senior  :     400:-

Junior   :     300:-

 

Medlemsavgifter

Familj : 400 Kr

Senior: 350 Kr

Junior tom 19 år : 250 Kr

Inträdesavgift :50 kr

 

Träningskort Eliantorp:1000 kr/år+ 2 öppningstillfällen+2 funktionärstillfällen

 

Crosskole avgift per termin : 350 kr

 

Medlemsavgifter sättes in på      
 

BG    322-6230

Obs! Glöm inte medela vem som är avsändare

 

Hej hemsida24! Vi har tydligen betalt fakturan, men ändå så står vi i obetald när jag öppnar hemsidan. Lite nyfiken på varför? Bästa hälsningar //lasselindh webbmaster FMS